Waarom? The sequence

Wij- mensen- zijn zoekende!

Dat kan ik zonder twijfel concluderen na mijn vorige nieuwsbrief.

Zoveel reacties op de blog ‘Waarom?’: ontroerende, verdrietige, warme en ook opstandige.

Het ‘waarom’ speelt bij afscheid en verlies een grote rol; zoveel is zeker.

Eigenlijk was het vooral de vraag: ‘Kan je leven zonder een antwoord?’ die mensen in de pen deed kruipen.

Met toestemming van de auteurs, plaats ik hier enkele (stukken uit) reacties:

‘Beste karin, je raakt een gevoelige snaar. Het is iets wat me dagelijks bezig houdt. Mijn dochtertje is vorig jaar verongelukt. Ze was het zonnetje in ons leven. Een heerlijke spontane meid die zingend en lachend door het leven ging. Wij zijn er kapot van. Ik blijf denken aan hoe ik het had kunnen voorkomen want ik begrijp het ‘waarom’ echt niet. Ik lees soms boeken over de ‘zin’ van de dood. Daar kan ik niet bij. Ik denk dat er inderdaad geen zinnig antwoord op is. En leven zonder het antwoord erop? Dat blijft moeilijk; op dit moment denk ik niet dat ons dat ooit gaat lukken.’

 

‘Wie me wilt uitleggen dat het zin heeft dat ik dit meemaak, moet twee keer nadenken. Dit kan door niemand als zinvol begrepen worden. Ik keer me af van mensen die zo denken. '

 

‘Lang ben ik opstandig geweest tegen mijn ziekte. Ik kon niet meer sporten, niet meer uitgaan: het verlies was groot. Maar nu ben ik door enkele hulpverleners in contact gekomen met lotgenoten. Het doet me deugd om mijn verhaal te delen. Is het nu een antwoord op de vraag waarom? Zeker niet, maar ik kan er wel beter mee leven.’

 

‘Ja ik kan leven zonder dat antwoord. Al heeft dat even geduurd. Maar het leven is te kort en te mooi om niet geleefd te worden. ‘

 

'Ik heb geen energie om me met zo’n vraag bezig te houden. Ik kom amper de dag door.’

 

‘Why? Why not? ‘

 

Vorig jaar heb ik het boek van Victor E. Frankl gelezen: ‘de zin van het bestaan’. Hij overleefde jarenlang concentratiekampen en ontwikkelde later als psychotherapeut zijn ‘logotherapie’.

De visie van dr. Frankl is een blog op zichzelf waard. Ik beperk me hier tot enkele van zijn citaten:

 

1.   Streven naar zin en waarden is de primaire motivatiekracht van de mens.

2.   De betekenis van ons bestaan wordt niet door onszelf verzonnen, maar ontdekt.

3.   De mens is vrij om in te gaan op de roep van waarden in zijn leven, of het aanbod te verwerpen.

4.   De mens is nooit vrij van voorwaarden, maar altijd vrij om een eigen standpunt in te nemen ten opzichte van de voorwaarden.

5.   De bezorgdheid van een mens, zijn wanhoop zelfs, over de zinloosheid van zijn leven is een spirituele nood, maar beslist geen geestesziekte.

 

6.   Het streven naar betekenis en waarden veroorzaakt eerder innerlijke spanning dan innerlijk evenwicht. Die spanningen zijn onontbeerlijk voor de geestelijke gezondheid.

7.   We moeten zonder aarzeling de mens uitdagen tot het vervullen van een levensbetekenis. Voor de geestelijke gezondheid is het beter om de last te vergroten door mensen te heroriënteren op de zin van hun leven.

8.   De betekenis van het leven verschilt van mens tot mens. Ieder mens heeft zijn eigen specifieke roeping of levenstaak.

 

9.   Niets uit het verleden is onherroepelijk verloren. Integendeel, alles blijft onherroepelijk bestaan.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Maak een afspraak!

 

Aragonialaan 2

9140 Steendorp

of

Hingenesteenweg 60 B

2880 Bornem 

Tel:+32(0)489/55 41 32

karin@senkaflex.be

BE0811677588

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens