Papier is geduldig

Gedurende mijn hele leven (sinds mijn tienertijd) heb ik tientallen dagboeken bijgehouden. Schrijven is altijd een heilzame uitlaatklep voor mij geweest.

Telkens als ik grote en kleine zorgen aan het papier toevertrouwde, leken ze een klein beetje op te lossen. Ze voelden dan iets minder scherp.

Mijn dagboek over de rouwperiode van mijn man begon op het moment dat ik mijn zorgen en verdriet niet meer met hem kon delen. Door de zware medicatie en doordat alle aandacht naar de ziekte ging, draaide zijn wereld letterlijk alleen nog maar rond ‘overleven’.

Dat was een zware tijd voor mij. Ik was het zo gewoon alles met hem te delen. Hij was mijn vriend, luisterend oor en rots in de branding.

En nu stond ik er alleen voor. Dus ging ik schrijven…

Soms werd het een lang verhaal in mijn dagboek. Andere keren beperkte het zich tot een losse kribbel op een info folder, een bonnetje van de winkel of wat ik ook maar onder mijn vingers kreeg. Zelfs één keer op vellen toiletpapier. (Er was niets anders te vinden tijdens het wachten in het ziekenhuis.)

Al mijn zorgen, mijn pijn en verdriet vertrouwde ik toe aan papier. Een magere troost maar evenzeer een troost. Het lege papier fluisterde mij bijna toe: ‘Zeg het maar eens, schrijf het gelijk je het voelt. Ik hoor je, ik zie je,….’

Urenlang zat ik in het ziekenhuis naast hem. Te kijken, te luisteren en te wachten. En vaak nam ik dan mijn schrijfboekje erbij. Ik praatte eigenlijk tegen hem via het papier. Alles wat mijn gevoelens en gedachten beheerste stroomde uit mijn pen. Ongecensureerd.

Ik las al deze schrijfsels pas opnieuw na lange tijd. En realiseerde me hoe goed het me geholpen heeft. Het is één van de dingen geweest die me erdoor haalden.

En het mooie is: je hoeft geen grote schrijver te zijn. Gewoon je gedachten neerpennen is al voldoende. Het schept wat afstand, wat ruimte… Soms maar een héél kleine millimeter maar toch…

Het is altijd de moeite om te proberen! Want papier is geduldig.

 

ps: ik organiseer één keer per maand een schrijfgroep. Interesse? Neem even contact op.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Maak een afspraak!

 

Aragonialaan 2

9140 Steendorp

of

Hingenesteenweg 60 B

2880 Bornem 

Tel:+32(0)489/55 41 32

karin@senkaflex.be

BE0811677588

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens